MAFAT-Technion Workshop

Other
29 May 2016
Add to Calendar
ASRI Seminar Room

יום עיון בנושאי חלל, טכניון/מפא"ת

29.5.2016, המכון לחקר החלל, טכניון

 

8:45 התכנסות 

9:30 דברי פתיחה

אמנון הררי, ראש מת"א 

9:50 הצגת המכון לחקר החלל

פיני גורפיל, ראש מכון אשר לחקר החלל 

10:30 תא שריפה הפולט משקולת: תפיסה חדשה להפרדת גופים ותיקוני מסלול בחלל

אלון גני, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל   

11:10 פיתוח אמצעי הנעה זעירה לננו-לוויינים במעבדה לפלסמות אוירו-חלל

יגאל קרונהאוז, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל  

11:50  מיקרו-מחליפי חום לניהול תרמי של רכיבים אלקטרוניים ומיקרו-מקרר קריוגני לקירור רכיבי IR לשימושי חלל

גלעד יוסיפון, הפקולטה להנדסת מכונות 

12:30 ארוחת צהריים 

13:15 מערכת ניווט מבוססת ננו-לוויינים

אבנר קידר, המכון לחקר החלל 

13:45 תמרוני מניעת התנגשות בין לוויינים באמצעות לחץ קרינת שמש וגרר

אביתר אדלרמן, המכון לחקר החלל 

14:15 טלסקופ נפרש לחלל

ארז ריבק, הפקולטה לפיזיקה  

14:45 זירת ה-NewSpace

סא"ל ינקי כהן  

15:15 סיכום, כיווני מחקר עתידיים

16:00 סיום